Deniz Gaz Yağı (DGY) soğutucusu

Deniz Gaz Yağı (DGY) soğutucusu

Deniz Gaz Yağı Soğutucusu MARPOL sülfür emisyon düzenlemelerine cevap olarak geliştirilmiştir. Şu anda nakliye sektöründe en çok kullanılan yakıt türü Ağır Yakıt'tır. Sahip olduğu yüksek sülfür ve ağır metallerden ötürü, ağır yakıt kullanan deniz taşıtları büyük miktarda hava kirletici faz salınımı yapmakta ve bunun sonucu olarak da dünya için büyük bir çevre problemi haline gelmektedirler. Yıllar içerisinde yakıt içindeki maksimum sülfür içeriğini progresif olarak düşürecek belirli zaman sınırları vasıtasıyla MARPOL sülfür emisyon düzenlemeleri uygulanmaya başlanmıştır.

ECA sularında seyahat eden gemiler, maksimum %0.1 sülfür içeriğine sahip Düşük Sülfürlü Yakıt'a geçerek, 2010 yılında faaliyetlerini daha katı sülfür sınırlamalarına göre güncellemiş bulunmaktadırlar. Gelecek düzenlemelerde izin verilen maksimum sülfür içeriği %0.1 olarak ayarlanacaktır. Teknik olarak bunun Ağır Yakıtla başarılması imkansızdır. İşte bu nedenle, şu anda nakliye operatörleri mevcut veya gelecekteki kurulumları yeni MARPOL standartlarına adapte edebilmek için teknik çözüm uygulamasında zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Tek uygulanabilir kısa vade çözümü: Deniz Gaz Yağı

Gelecekteki bu sınırlamaları karşılamak için üç adet seçenek bulunmaktadır:

  • (Düşük sülfürlü) Deniz Gaz Yağı/Deniz Dizel Yağı'na geçiş Çok fazla yatırım gerektirmeyen ve küresel olarak mevcut bulunan güvenilir ve kanıtlanmış bir çözüm. Bu seçeneğin kötü tarafı ise yakıt maliyetlerinin artmaya devam edecek olmasıdır.
  • Gaz temizleyicileri ile Ağır Yakıt Yağı kullanmak Bu çözüm yakıt tanklarının adapte edilmelerini veya daha pahalı yakıtlara geçilmesini gerektirmemektedir. Fakat bu hala test aşamasında olup, kurulumu da pahalıdır.
  • Sıvılaştırılmış Doğal Gaz güçlendirmesi Bu çözüm CO2, NOx, SOx ve parçacıklı madde emisyonlarını azaltır. Mevcut gemilerde güçlendirme maliyetleri çok fazla olacaktır. Ayrıca yakıt ikmali alt yapı eksikliği de bulunmaktadır.

Kısa vadede, DGY/DDY'na geçmek, ECA sularında faaliyet gösteren gemiler için tek güvenilir alternatiftir.

Düşük sülfür DGY işletimi

Sülfürün arıtılma süreci akma direnci ve sonuç olarak da kayganlığı etkiler. Düşük akma dirençli, zayıf kayganlı DGY işletimi, yüksek viskozite yakıt operasyonu için tasarlanmış olan motor yakıt pompasına zarar verebilir.

Pompayı hareket eden parçaların aşınmalarını engellemek adına düzgün film oluşturma özellikleri sağlamak için motor üreticileri minimum yakıt viskozitesini, yakıt pompası ağzında 2cSt olarak tutmayı tavsiye etmektedirler. Motorların başlama ve durmalarında pürüzsüz çalışmaları için 3 cSt seviyesinden yüksek viskozite seviyesi oldukça tavsiye edilmektedir.

DGY soğutma sistemleri

Yakıt yağ viskozitesi sıcaklığa bağlı olup, yakıt adım adım soğutularak yükseltilmektedir. DGY'yi soğutmak için dört olası yol vardır:

  • Deniz suyu ile soğutucular. Bir ısı eşanjörünün kullanımı ile gerçekleştirilmektedir. Bu metod, deniz suyuna yakıt sızdırma riskine sahip olduğu için tavsiye edilmemektedir.
  • Tatlı su ile soğutucular. Taşıt üzerindeki LT soğutma suyu (genellikle 36˚C olur), soğutucu etken olarak kullanılmaktadır. ECA sularında seyahat için düşük sülfür (düşük viskozite) DGY kullanıldığında bu sıcaklık viskozite koşullarını karşılayabilecek düşüklükte olmamaktadır.
  • Doğrudan genleşmeli soğutma sistemi. Freon yakıt ısı eşanjörleri ile buhar basınçlandırma soğutma döngüsüne dayanmaktadır. Her ne kadar basit ve ucuz olsa da bu alternatif, daha serin yüzey sıcaklığının hatalı kontrolü, emniyet sorunları ve düşük yükte sınırlı işlem (soğutma kapasitesinin %25'nin altında imkansızdır) gibi belirli sorunları beraberinde getirmektedir.
  • Soğutulmuş taze su/deniz suyu soğutma sistemi. Soğutulmuş su, buhar basınçlandırma soğutma döngüsü sayesinde üretilir. Her ne kadar önceki çözümlere kıyasla daha pahalı olsa da, bütün yük türlerinde sorunsuz işlem, hassas yüzey kontrolü ve sızdırmalarla bile güvenli performans sunmaktadır.

Heinen & Hopman DGY Soğutucusu

DGY birimimiz, yıllardır dünya çapında satılmış ve işlemekte olan Heinen & Hopman gemi (deniz) soğutucularından elde edilen yılların deneyimi sonucunda geliştirilmiştir. İşlemlerini gelecek olan emisyon sınırlamalarına göre adapte edecek olan müşterilerimizin ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilmek için iklim kontrolündeki uzmanlığımızı kullandık. Hassas yakıt sıcaklık kontrolü sayesinde DGY soğutucumuz, yakıt türü Ağıt Yakıt Yağından Deniz Gaz Yağı'na değiştirildiğinde herhangi bir motor türü için en iyi korumayı sağlamaktadır.

Switching to MGO is a safe and proven solution to meet the MARPOL sulphur emission regulations.

Michel  Veltman

Michel  Veltman

Michel Veltman

- Sales Manager

Michel  Veltman

Michel Veltman

- Sales Manager

Belgelendirme


rrr-2.png bureau_veritas-2.png rmrs-2.png
Stay updated

Subscribe to our newsletter

Close
İletişim