Heinen & Hopman employee
close
Would you like to visit our site in English?
Remember my choice
GoStay on this site
Möchten Sie unsere Website in Deutsch zu besuchen?
Erinnere dich an meine Wahl
GoBleiben Sie auf dieser Seite
당신은 한국어로 우리의 사이트를 방문 하시겠습니까?
선택 기억하기
가기Stay on this site
Doriți să vizitați site-ul nostru în limba română?
Amintiți-vă alegerea mea
MergeStay on this site
Outside35°cHumidity80%
22oInside
Provided byHeinen & Hopman
Our mission is to ensure you the perfect climate indoors, regardless of the weather outside.

Standarde de Calitate

Pornind de la proiectare şi finalizând cu recepţia instalaţiilor, un proiect realizat de firma noastră este întotdeauna conform normelor de calitate şi siguranţă în vigoare, precum şi specificaţiilor tehnice solicitate de client.

Calitatea si performanţele companiei sunt garantate de licenţele, certificarile, atestatele şi autorizaţiile acordate de organismele abilitate. Heinen & Hopman MAR Romania stabileşte şi menţine un sistem documentat al calităţii la toate nivelurile şi în toate departamentele, astfel încât produsele şi serviciile executate să fie conform cerinţelor specificate.

Citeşte mai mult

Pentru atingerea acestor principii, am implementat, menţinem şi îmbunătăţim continuu un sistem eficient şi competitiv de management al calităţii:

  • Prin auditul intern.
  • Integrat certificat conform referinţelor SR EN ISO 9001:2008 respectiv SR OHSAS 18001:2008.

Respectăm cerinţele clienţilor şi ale celorlalte părţi interesate, aplicând prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor existente armonizate cu normele Uniunii Europene. Heinen & Hopman România deţine autorizaţie I.S.C.I.R. conform PT A1-2010 şi personal atestat RADTI/RADTP/RADTA.

Heinen si Hopman MAR SRL132 Alexandru Moruzzi Street 800223 Galati Heinen si Hopman MAR SRL+402 3644 8222office@ro.heinenhopman.com

Certificare

Stay updated

Subscribe to our newsletter

Close
Contact